7/21 – દિવસ સાત – developing early morning habbit.

આજે સવારે એલાર્મ પહેલા 10મિનિટ પહેલા જ ઊંઘ ઊડી ગઈ. ગઈ કાલે રાત્રે આપોઆપ વહેલા ઊંઘ આવી આવવી એ અભ્યાસનું પરિણામ લાગ્યું.

આપણામાંના મોટા ભાગના લોકો રાત્રે મોબાઈલ માં સમય વ્યતીત કરતા હસું. હું પણ એવું જ કરતો હતો, પણ જ્યારે થી વહેલા સુવાની લાગ્યો ત્યાર થી જેતે આદત છૂટતી જતી જણાય.

સ્માર્ટ ફોનના ઘણા સ્માર્ટ ઉપયોગ છે જે હું મારા માટે ઉપયોગ કરું છે. મજાતવા પૂર્ણ છે આપણો હેતુ. ઉન્નત ટેકનોલોજીનો એક સ્માર્ટ ફોન કદાચ શોખ થી લીધો હોય, પરંતુ તેના સ્માર્ટ ઉપયોગ ન કરીએ તો તેનો ભરપૂર ઉપયોગ ન કર્યો કહેવાય. ગેમ, FB, youtube કે ટિકટોક સિવાય પણ ઘણી મોટી functionality ફોનમાં મળી શકે. અપણને જે વિશે ધારીએ તે વસ્તુને સહાયક વસ્તુઓ મળી શકે. પોતાના શરીરના વિકાસ માટે સ્માર્ટ ફોન કે અન્ય અત્યાધુનિક ગેજેટ મદદરૂપ થઇ શકે અને તેનો ઉપયોગ પણ આપણે સૌએ કરવો જોઈએ આવું w.h.o નું પણ માનવું છે.

આજે સવારે જાગતાની સાથે દરરોજની જેમ ઠંડી વધી રહી છે તે આજે પણ વધી. સવાર નું સ્નાન અને ધ્યાન કર્યુ. ધ્યાન બાદ દરરોજ ની જેમ કસરત કરી ને વોકિંગ કર્યું.

સૂર્ય દર્શન બાદ નિયમિત જે દિવસના કર્યો કરવાના હોઈ તે પતાવી રાત્રી વિરામ કર્યો.

(Visited 25 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *