10-11/21 – દિવસ દસ અને અગિયાર – developing early morning wake up habbit.

દિવસ 10ના રોજ સવારે 4:30 સે જાગ્યો અને નિયાત્યક્રમ બાદ ધ્યાન કર્યું અને કસરત કરી આજ રોજ ચાલવા જવાનું ન હતું, પણ ફિટનેસ બેલ્ટ પ્રમાણે આખા દિવસ નો 10000 ફુટ સ્ટેપ નો ટાર્ગેટ પૂર્ણ થઈ ગયો હતો. આજે 5-2-2020 મારી બીજા વર્ષની લગ્ન તિથિ હતી. રાતે અમે બંને જણા હું અને દિવ્યા તેનું celebration કરવા ગયા હતા.

આજે દિવસ 11 તારીખ 6-2-2020, સવારે 4:30સે જાગ્યો, સ્નાન કર્યું, ધ્યાન ધર્યું અને ગુરુદેવનો સ્વાધીસ્થાન ચક્રનો અનુસ્થાન સંદેશ વાંચ્યો. ત્યાર બાદ કસર કરી ચાલવા માટે નીકળી ગયો. આજે ચાલતા ચાલતા earphone માં ગીતો સાંભળ્યા.

સંગીત અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે, આપણે આપણું મૂડ કેવું રાખવું છે તેવા songs નું સિલેકશન કરવું જોઈએ. Song પણ વોકિંગ માં સારું મદદ કરી શકે છે.

અને આજે સદગુરૂની એ વાત યાદ આવી, એમને કીધું હતું શરીર પર જેટલું કાર્ય કરો શરીર તમને તેટલો પ્રતિસાદ આપે છે, response આપે છે જે વાત મેં મારુ past બ્લોગ પોસ્ટ માં લખલી છે. ગઈ કાલે તેવોનો એક youtube વિડિઓ જોઈ તે વાત અનુભવ્યાનો હર્ષ થયો.

આજે કુલ 3725 ફૂટસ્ટેપ્સ ચાલ્યો અને ટેરેસ પર આવ્યો અને નિરીક્ષણ કર્યું કે જે મેં સોલાર પેનલ ખરીદી છે તેને કઈ જગ્યા પર ફીટ કરું. સોલાર પેનલ લંબ ચોરસ આકારની છે અને તેને ફિટ કરવા મારે જે બાજુ લંબાઈ ઓછી છે ત્યાં સ્ક્રુ ફિટ કરવાના હોલ આપેલા છે (youtube reviewના વિડિઓના આધારે નક્કી કરેલ)

સૂર્ય દેવના દર્શન સમય 7:34. સોલાર ફિટ કરવાના પ્લાનિંગ સાથે સૂર્ય દેવનું આગમન.

પ્લાન કરું છું કે ધાબા પર કપડાં સૂકવવા માટે 2 inch નો લોખડનો pipe છે તેની ઉપર તેને ફિટ કરું. કારણ એ છે કે અહીં સૂર્ય પ્રકાશ સૌથી પહેલા આવે છે. સાંજ નું ખ્યાલ નથી. એ study નો વિષય છે. આ જગ્યા પર ફિટ કરવા માટે ફરમો તૈયાર કરવો પડશે.

(Visited 38 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *