18/21 – દિવસ અઢાર – developing early morning wake up habbit.

આજે સવારે 4:30 વાગ્યે એલાર્મ વગતાની સાથે ઊંઘ ઉડી. સ્નાન કર્યું, ધ્યાન ધર્યું અને 10 મિનિટની કસરત કરી.

આજે કુલ 3580 ફુટ સ્ટેપ્સ ચાલ્યો. અને આજે google fit ના ડેટા પ્રમાણે world health organization ના standerd મુજબ આ અઠવાડિયાના 150 heart point પણ હાંસિલ કરી લીધા.

ગઈ કાલે મેડિકલ ટેસ્ટ માટે એક organizationને રિપોર્ટ કરાવવા કહ્યું છે તેમાં કુલ 58 બ્લડ રિપોર્ટ્સ કવર થશે. આજે 7:30 થી 8:30 ની વચ્ચે તેવો બ્લડ collection માટે આવવાના છે. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા – આજે વોકોંગ દરમિયાન તે જ વિચારો આવ્યા. પોતાના સ્વાસ્થ્ય માટે જો આપણે જાગૃત રહીએ તો સ્વાસ્થ્ય ને સારું રાખવું ખૂબ સસ્તું અને સરળ છે. ફેસબુકમાં ઘણી વાર બોડી ચેકઅપ માટેની advertisement જોઈ, પણ ગઈ કાલે તેમાં engagment થયું કેમ, કેમ કે હું એ દિશા માં કાર્ય કરી રહ્યો છું. ખૂબ જ નજીવા ભાવ માં મને 58 report મળશે. એક રિપોર્ટ મને 8 કે 9 rupees માં મળશે. સાથે ડૉક્ટરનું ટેલિફોનિક કન્સેલિંગ પણ થશે, diet પ્લાન પણ બતાવવામાં આવશે, છે ને ફાયદાનો સોદો?. ચાલો જોઈએ રિપોર્ટ કેવા આવે છે અને કઈ કઈ બાબતો પર હજુ કાર્ય કરવું પડશે તે જોઈશુ.

આજે સૂર્ય દર્શન માટે થોડો વહેલો ટેરેસ પર આવ્યો.

આજે બરાબર 7:30સે સૂર્ય દર્શન થયા.

(Visited 34 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *