મને ગમતું – એટલે મનગમતું.

મન ગમતું , મનને ગમતું

આ દુનિયામાં આપણને ઓળખવા વાળા કેટલા? અને આપણી હાજરી કે ગેર હાજરી થી એમને કેટલો ફરક પડે? આપણી ગેર હાજરીથી એવા કેટલા કામ છે જે આપણા વગર ન થઈ શકે? Read More “મને ગમતું – એટલે મનગમતું.”

નફરતનું બીજ વાવવાવાળા …

hate seed

મિત્રો, આ બ્લોગ પોસ્ટમાં જે હું લખવા જય રહ્યો છું તે તમે કદાચ અનુભવ્યું પણ હશે. આ વસ્તુ દરેક જગ્યાએ ઘટિત થઈ શકે તે પછી ઘર હોઈ, પરિવાર હોઈ, કામકાજ હોઈ કે પછી મિત્રવર્તુળ. જો આવું કઈ તમે પણ અનુભવ્યું હોઈ તો તેને નીચે કોમેન્ટ માં લખવાનું ભૂલશો નહીં. Read More “નફરતનું બીજ વાવવાવાળા …”

કપૂર અને અગ્નિની વાત…

camphor workship fire

કપૂર પોતાની સાધના દ્વારા ગમે તેટલો કેમ નહી જ્વલંત સીલ બને, પણ બાહ્ય માધ્યમ રૂપી અગ્નિ પ્રાપ્ત નહી થાય ત્યાં સુધી તેની સાધના અધુરી છે…..

કોઈ પણ માણસ આપણી ભૂલ ત્યારે જ બતાવે, જ્યારે…

mistake to perfect
કોઈ પણ માણસ આપણી ભૂલ ત્યારે જ બતાવે,
જ્યારે એ આપણને પરફેક્ટ બનાવવા ઇચ્છતું હોઈ.

Going on a blind date with the world!

Wow.. I am so much excited to write about “What if the world invites me for a blind date?”

We have heard about blind dating man or women but we never heard about dating with world right? So here with the word “blind date with world” I mean going to a destination place which are not pre-planned, a place which we don’t have any clue about. Its time to have “#TheBlindList” not “#BucketList” Read More “Going on a blind date with the world!”