ચંદ્રયાન-બે : ઈસરો ને મારા અભિનંદન…

મિત્રો, જે રીતે આજે તારીખ 7 સપ્ટેમ્બર 2019, સમગ્ર દેશ ઈસરો દ્વારા ચંદ્ર પર મોકલવામાં આવેલા ચંદ્રયાન-૨ ને નિષ્ફળ કહેતો હોઇ પરંતુ તેમ છતાં મારા જેવા અનેક લોકો ઈસરોની સાથે ઉભા રહીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવી રહ્યા છીએ.

કોઈ પણ સફળતાનો વાસ્તવિક આનંદ ત્યારે જ અનુભવાય જ્યારે નિષ્ફળતાનો અનુભવ કર્યો હોય, પ્રથમ પ્રયત્ને મળતી સફળતા કરતા પણ તે વધુ આનંદ દાયક હોઈ છે.

આજે ઈસરો અવકાશ માં સૌથી ઝડપે હરણ ફાળ ભરનાર વિશ્વની સંસ્થા છે અને એક નિષ્ફળતામાં જો તેના વૈજ્ઞાનિકોને નીરાસ જોઈ આપણે ચૂપચાપ બેસી રહીએ તે એક ભારતીયને શોભા ન આપે. અને મને ગર્વ છે કે આજે જે રીતે સમગ્ર દેશ ઈસરોની બાજુમાં ઉભા રહી ભવિષ્યના પ્રયાસો માટે પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે ત્યારે મને પણ અંતર-ઈચ્છા થઇ કે હું પણ તેમાં આ પોસ્ટ થકી નાનો સહયોગ આપું.

આવનારા દાયકાઓમાં આ નિષ્ફળતા જ સફળતાને મદદ કરશે અને ત્યારે ફરી હું આ બ્લોગ પોસ્ટ ને ત્યાર ની નવી પોસ્ટ માં શેર કરીશ..

ભવિષ્યના દરેક પ્રોજેકટ માટે અમે દરેક ભારતીય આપની સાથે છીએ, ભવિષ્યની સફળતાઓ માટે આપને પહેલાથી જ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન….

(Visited 85 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *