13-14/21 – દિવસ તેર અને ચૌદ – developing early morning wake up habbit.

દિવસ 13 – આજે રવિવાર અને તારીખ 09-02 -2020. આજે સવારે 4:00 વાગ્યે ઉઠ્યા આજે દાંડી આશ્રમનું સવારનું ધ્યાન કરવા જવાનું હતું અને બપોરે પરત સુરત આવવાનું હતું. આથી સવારે વહેલા ઉઠીને સ્નાન બાદ તરત કસરત કરીને તૈયાર થઈને દાંડી જવા નીકળી ગયા.

દાંડી સવારમાં વહેલા પહોંચીને ધ્યાનમાં જોડાયા, અને ધ્યાન બાદ વોકિંગ કર્યું. આજે વોકિંગમાં મને મારી wife નો સાથ મળ્યો. સવારનો નાસ્તો કર્યો ત્યાર બાદ 7:૩0 આજુ બાજુ સૂર્ય દર્શન પણ સાથે કર્યા.

થોડી વાર આશ્રમમાં મિત્રો સાથે સમય વ્યતીત કર્યો, અને બપોરના ભોજન બાદ ઘરે પરત આવ્યા, નવસારી થી સુરત આવીએ ત્યારે વચ્ચે મરોલી સુગર ફેક્ટરીની પાસે એક શેરડીના રસ વાળો છે ત્યાં શેરડીનો રસ પીધો.

સુરત આવ્યા બાદ, સોલાર light માટે wire શોધવા પ્રયાસ કર્યા પણ મળ્યો નહીં. Inverter મારી પાસે હતું, વાયર શોધતા તે મળ્યું તો તેને bikeની સોલાર બેટરી સાથે connect કર્યું. અમે 220v ના હોમ appliances ને ચલાવ્યા. સાંજે ખીચડી અને કઢી મિક્સ કરી હળવો નાસ્તો કર્યો અને સોલારમાં ચાર્જ batteryની મદદ થી મારો મોબાઈલ ચાર્જમાં મુક્યો. અને રાત્રે 9 વાગ્યે સુઈ ગયો.

દિવસ 14 – આજે સવારે નિત્ય ક્રમ મુજબ 4:30 સે જાગ્યો. સ્નાન કર્યું, ધ્યાન કર્યું અને exercise માટે app open કરી તો આજે રેસ્ટનો દિવસ આવ્યો તો ગઈ કાલ નો બ્લોગ લખવાનો બાકી હતો તે લખ્યો અને આજેની બ્લોગ પોસ્ટ હાલ લખી રહ્યો છું.

આજે સવારે કુલ 72% મોબાઈલ battery ચાર્જ કરી. આ પુરી battery સૂર્ય ઉર્જા દ્વારા ચાર્જ થઈ. મોબાઈલ માં બેલ્ટ છે તે પણ સોલાર ઉર્જા થી જ ચાર્જ કરેલ છે. આથી જે હેતુ થી સોલાર મીની પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો હતો તે ની પ્રથમ દિવસ ની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે.

સવારનું વોકિંગ સારું રહ્યું, નીરો આ વખતે ગાર્ડનમાં ચાલ્યા પહેલા પીધો હતો, 3500 ફુટ સ્ટેપ્સ ચાલ્યો. પરત આવી સોલાર બેટરીને pannel સાથે connect કરી. Wire નાનો હોવા થી આ પ્રોબ્લેમ છે મારા બેડ રૂમમાં ફોન ચાર્જ કરવાનો હોવાથી પેનલનો wire કાઢી બેટરીને બેડરૂમમાં લઇ ગયો હતો. એક wire છે પણ શોધવા છતાં મળ્યો નહિ. આજે સૂર્યદય જોયો અને અનુભવ્યું કે સૂર્ય જાંખો દેખાઈ રહ્યો છે. આ વાતાવરણ ના ભેજ ને કારણે હોઈ શકે.

Ignore my finger.

આ મારી સોલાર પેનલ છે.

(Visited 41 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *