Blog

Going on a blind date with the world!

Wow.. I am so much excited to write about “What if the world invites me for a blind date?” We have heard about blind dating man or women but we never heard about dating with world right? So here with the word “blind date with world” I mean going to a destination place which are not pre-planned, a place which we don’t have any clue about. Its time to have “#TheBlindList” not “#BucketList”

નિષ્ફળતા – સફળતાનાં પાયાનો પથ્થર…

મૂલ્યવાન સફળતા કે નિષ્ફળતા..? આવો જ કંઈક વિચાર થોડા દિવસ પેલા આવ્યો. આપણે આપણા જીવનમાં અનેક પ્રયત્નો કરતા હોઈએ છીએ કંઈક મેળવવા માટે, કંઈક પામવા માટે. જીવનમાં બધું જ અનિચ્ચીત હોઈ છે. ઘણી વાર આપણને સફળતા મળે છે તો ઘણી વાર નિષ્ફળતા. આ જ પરિણામ, આપણે સુખ કે દુઃખની અનુભૂતિ કરાવે છે. જ્યારે પરિણામ અનુમાન પ્રમાણે આવે તો આપણે સુખી થઈએ છીએ. અને તેના થી ઊંધું જ્યારે પરિમાણ ધાર્યા કરતાં ઊંધા આવે તો આપણે દુઃખી થતા હોઈએ છીએ અને હિંમત હારીને પ્રયત્ન જ કરવાનું બંધ કરી દેતા હોઈએ છીએ. આવા… Read More

મંચ એજ છે, કેવલ કિરદાર બદલાઈ છે

મંચ એજ છે, કેવલ કિરદાર બદલાઈ છે જિંદગીના આ સફરમાં કેટકેટલાઈના સ્વભાવ બદલાઈ છે. કથની અને કરણીમાં અંતર વાળા ઘણાઈ જોયા… પણ જ્યારે આપણા બદલાઈ છે, ત્યારે જ એ સમજાઈ છે.

સમય સમયની વાત છે…

સમય સમયની વાત છે, કેટલીક તાજી તો કેટલીક જૂની યાદ છે. કોઈ મળીને પણ અંજાન થઈ જાય, તો કોઈ અંજાન બનીને પણ મળી જાય છે. આ સમય સમય ની વાત છે.

જ્યાં સુધી સફળતા ન મળે…

જિંદગીમાં જ્યાં સુધી સફળતા ન મળે, ત્યાં સુધી લોકોની ટીકા પચાવી શકે એ જ માણસ સફળ થઇ શકે છે. કારણ કે… દુનિયાને ફક્ત પરિણામમાં રસ છે તમારા પ્રયાસોમાં નહિ..!!

લિમિટ ક્રોસ…

સવાલ મર્યાદાનો છે.. કોઈ પણ લિમિટ ક્રોસ કરતા પહેલા 10 વાર વિચારવું… કારણકે… એક વાર લિમિટ ક્રોસ થઈ ગયા પછી વારંવાર તે થતા વધુ વાર નથી લાગતી…

કામ અને કૌશલ્ય…

જેટલું વધુ કામ કરીશું એટલું જ આપણું કૌશલ્ય વધશે… આથી જો ક્યારેય જીવનમાં બીજાના ભાગનું કામ પણ નશીબમાં આવી જાય તો સહર્ષ અપનાવી આગળ વધવું જોઈએ….

એક વાક્ય…

ઘણીવાર જીવનમાં આખો પાઠ ન શીખવી શકે તે માત્ર એક વાક્ય શીખવી જતું હોય છે…